GRIT Team doo

PROJEKTOVANJE

MENADŽMENT

KONSULTANSKE USLUGE

ZAŠTO

Verujemo da je tržište spremno da se otrgne od starog načina rada: uradi najneophodnije, ispravi za reviziju, doradi na gradilištu. Verujemo i da postoje invesitori koji su spremni da ulože svoje vreme i poverenje u projektante naredne generacije.

KAKO

Simbiozom potreba i ciljeva investitora sa znanjem, iskustvom i energijom projektanata zajedno stvaramo objekte sa kvalitetnom arhitekturom i tehničkim rešenjima, stvarajući nove vrednosti krajnjim korisnicima.

ŠTA

Tu smo da pomognemo sa strateškim planovima, pripremimo tehničke izveštaje i opcije sistema, kreiramo novu arhitekturu, proizvedemo tehničku doku,entaciju i pružimo usluge menadžmenta.

PARTNERI GRIT Team-a

na čijim projektima učestvujemo kao projektanti arhitekture i/ili kao deo projekt menadžment tima
Moncore - Podgorica, Crna Gora

NAŠI KLIJENTI

na čijim projektima smo vodeći i odgovorni projektanti i/ili projekt menadžeri

TESTEMONIALS

Bili smo slobodni i zamolili par ljudi sa kojima smo radili da kažu nešto o nama
Intergral Group - direktor Zoran Stojković, dipl.ing.maš.
Ako želite da projekat bude uspeštan i da uživate dok radite, arh. Ivan Tošić sa Grit Team-om je pravi izbor za vođenje projekta. Dobro organizovani, sa suštinskim razumevanjem procesa projektovanja i izgradnje, fokusirani i na ljude i na cilj, sposobni da rešavaju probleme.
Poseduju široko znanje vezano za arhitekturu kao i odlično razmevanja kako funkcionišu i šta je potrebno za inženjerske sisteme. To omogućava nama, projektantima inistalacija, da uradimo naš deo posla uspešno i na zadovoljstvo klijenata.

Integral Group - Belgrade office

SPREG d.o.o. - direktor Zoran Stanojević, dipl.inž.građ.
Arhitektura i konstrukcija su delovi projekata koji su uvek komplementarni i međusobno zavisni. Veliko je zadovoljstvo raditi sa Ivanom koji razume potrebe nas konstruktera, u smislu da postoje mesta gde se insistira da se arhitektura mora ispoštovati ali i mesta gde konstrukcija mora biti dominantna i ne sme ugroziti. Fleksiblnost u radu i pronalaženje kopromisa su odlika saradanje na skoro na svakom projektu na kome smo radili.

https://www.spreg.rs

Kontaktirajte nas


Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i ponudimo Vam neku od naših usluga.
Name E-mail Message Submit